Balja

Ägare; Familjen Persson, Claes, Anette, Sebastian, Jonatan, Tobias och Joakim, Huskvarna

Esters resultat

Hälsa

Höftleder                    grad C

Armbågar                   artos UA

Prov och Tävlingar

Mentalbeskrivning   godkänd

Mentaltest                    2010-07-24      232 p  ej godkänd

Exteriör beskrivning  2010-07-24                 godkänd