Alisa

ägare; Lotta, Jan och Evilina Back, Katrineholm

ALISAS RESULTAT

Hälsa

Höftleder     grad B

Armbågar    Artos UA

Prov och Tävlingar

Mentalbeskrivning   Godkänd