RASERNA

RASSTANDARDER

Rysk Svart Terrier

 

Irish Soft Coated Wheaten Terrier

RYSK SVART TERRIER (Standard from 2012)

Standard för RYSK SVART TERRIER (Russkiy Tchiorny Terrier) Grupp 2 FCI-nummer 327 FCI-standard på engelska publicerad 2011-01-10 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-11-29

Ursprungsland/hemland Ryssland

Användningsområde Bruks-, vakt- och sällskapshund

FCI-klassifikation Grupp 2, sektion 1:4

Bakgrund/ändamål Rysk svart terrier skapades under sent 1940-tal och tidigt 1950-tal genom selektiv avel med raser som rottweiler, riesenschnauzer, airedaleterrier och newfoundlandshund. Riesenschnauzer anses vara den huvudsakliga anfadern till rasen. Den ursprungliga uppfödningen skedde under överinseende av militärens kynologiska skola utanför Moskva och hundarna var uppstallade i deras kennlar som hette ”Röda stjärnan”. Syftet med korsningarna var att få fram en stor, modig, stark och arbetsvillig brukshund med uttalad vaktinstinkt; en hund som kunde brukas för många ändamål och som acklimatiserade sig till ett varierande klimat. Rasen erkändes av FCI 1984.

Helhetsintryck Rysk svart terrier skall vara en stor hund med aningen lång kropp, mycket atletiskt byggd och av en robust modell och härdig konstitution. Rasen skall ha kvalitéer som massiv benstomme och kraftfull muskulatur. Den skall vara symmetrisk med stort huvud och kompakt kropp med voluminös och djup bröstkorg. Könsprägeln skall vara tydlig.

Viktiga måttförhållanden Kroppslängden skall något överskrida mankhöjden, hos tikar kan det vara än mer tydligt. Bröstdjupet skall inte vara mindre än 40 % av mankhöjden. Nospartiet skall vara något kortare än skallen.

Uppförande/karaktär Rysk svart terrier är en värdig och självsäker hund, som är välkontrollerad i alla situationer. Om förhållandena så kräver intar den ögonblickligen försvarsställning – för att lika snabbt återgå till lugn när hotet försvinner. Den här välbyggda rasen är älskvärd, vänlig, anspråkslös, smart och har stor uthållighet. Rysk svart terrier är lättlärd och tålig i olika klimat; den tål hårt arbete och är pålitlig.

Huvud Huvudet skall vara i proportion till kroppen om än stort, massivt och långt.

Skallparti Skalle: Skallen skall vara ganska bred med flat panna. Skallens och nospartiets överlinjer skall vara parallella. Ögonbrynsbågar och nackknöl skall vara måttligt uttalade. Stop: Stopet skall vara markerat men inte överdrivet.

Ansikte Nostryffel: Nostryffeln skall vara stor och svart. Nosparti: Nospartiet skall vara kraftigt, brett och något kortare än skallen. Nospartiet skall vara brett vid basen för att avsmalna svagt mot nostippen. Mustascherna och skägget accentuerar nospartiets volym och ger ett trubbigt och rektangulärt utseende. Läppar: Läpparna skall vara tjocka, välpigmenterade och åtsmitande. Läppränderna skall vara mörka. Käkar/Tänder: Saxbett med komplett bett (42 tänder). Tänderna skall vara stora, vita och tätt placerade mot varandra. De nedre incisiverna skall vara placerade i en linje. Kinder: Kindbenen skall vara torra med rundade men inte framträdande kinder. Ögon: Ögonen skall vara rakt och brett ansatta. De skall vara medelstora och ovala med mörk färg. Ögonränderna skall vara svarta, strama och sluta tätt an. Öron: Öronen skall vara hängande. De skall vara högt ansatta, symmetriska, medelstora och trekantiga. Den inre kanten skall ligga tätt mot kinden. Öronlapparna skall vara stadiga utan veck.

Hals Halsen skall vara stark, torr och muskulös. Halsens längd skall vara ungefär densamma som huvudets längd och den skall vara ansatt i 40-45 graders vinkel till horisontalplanet. Nackböjen skall vara kraftig och välutvecklad.

Kropp Kroppen skall vara välbalanserad, solid, djup och voluminös. Överlinje: Överlinjen skall slutta något från manken till svansroten. Manke: Manken skall vara hög och tydligt markerad, vilket är mer uttalat hos hanhundar än tikar. Rygg: Ryggen skall vara stark, plan och muskulös. Den faktiska rygglängden skall vara densamma som halva längden mätt från manke till svansrot. Ländparti: Ländpartiet skall vara kort, brett, muskulöst och lätt välvt. Dess längd skall vara som hälften av den faktiska rygglängden. Kors: Korset skall vara brett, muskulöst, måttligt långt och lätt sluttande. Bröstkorg: Bröstkorgen skall vara bred och djup med något välvda revben. Bröstkorgen skall i genomskärning vara oval. Bröstkorgens undre del skall vara i nivå med armbågen eller strax därunder. Bröstbenet skall vara långt och förbröstet skall nå något framför skulder/överarmsled och vara välmusklat. Underlinje och buk: Underlinjen skall vara i nivå med armbågsleden eller något under. Buklinjen skall vara måttligt uppdragen. Flankerna skall endast vara svagt utvecklade.

Svans Svansen skall vara högt ansatt och kraftig vid svansroten. Under rörelse är svansen buren glatt uppåt men svansroten skall inte vara böjd in över ryggen (ekorrsvans). I hemlandet kuperas svansen traditionellt. Längd eller form på en okuperad svans är oväsentlig vid bedömning av hunden. Önskvärd form på den okuperade svansen är sabel eller som en lös båge över ryggen. SVANSKUPERING ÄR FÖRBJUDEN I SVERIGE

Extremiteter Framställ Helhet: Framifrån sett skall frambenen vara raka och parallella. Avståndet från armbågsbenet till marken skall motsvara 50-52 % av mankhöjden. Skulderblad: Skuldrorna skall vara långa, breda och väl tillbakalagda. Vinkeln mellan skulderblad och överarm skall vara ca 100 grader. Överarm: Överarmarna skall vara muskulösa och inte kortare än skulderbladen. Armbåge: Armbågarna skall ligga tätt an mot kroppen. Underarm: Frambenen skall vara raka, tjocka och med rund benstomme. De skall vara lodräta, sedda både framifrån och från sidan. Mellanhand: Mellanhänderna skall vara korta, massiva och något sluttande sedda från sidan. Framtassar: Framtassarna skall vara stora, kompakta och runda. Trampdynor och klor skall vara svarta.

Bakställ Helhet: Bakifrån sett skall bakbenen vara raka och parallella. De skall vara bredare ställda än frambenen. Sett från sidan skall bakstället vara placerat något bakom hunden. Lår:Låren skall vara måttligt långa, något lutande och breda med välutvecklade, voluminösa muskler. Knäled: Knäleden skall vara välvinklad. Underben: Underbenen skall inte vara kortare än lårbenen. Mellanfot: Mellanfötterna skall vara kraftiga, låga och lodrätt ställda. Inga sporrar. Baktassar: Baktassarna skall vara något mindre än framtassarna och tenderar en oval form. Klor och trampdynor skall vara svarta.

Rörelser Rörelserna skall vara fria och harmoniska med mjuk böjning i lederna. Den typiska gångarten är energiskt, långsträckt trav från kraftfullt påskjut i bakstället och signifikant lång räckvidd i framstället.Överlinjen skall vara bibehållet fast under rörelse.

Hud Huden skall vara stram och åtliggande utan veck eller lös hud men dock elastisk. Den skall vara jämnt pigmenterad.

Päls Pälsstruktur: Pälsen skall vara en rustik och tjock dubbelpäls. Den består av grovt, tjockt, något vågigt täckhår och mjuk, kort och tät underull. Täckhåret skall täcka hela kroppen. Naturlig och otrimmad päls är mellan 5 och 15 cm lång. Håret på huvudet skall vara mycket välutvecklat och bilda rikliga mustascher, skägg och ögonbryn. Benen skall vara täckta av lång, tät päls. Korrekt pälspresentation krävs. Den klippta pälsen skall förstärka helheten av en stark och självsäker hund och får på inget sätt vara extrem eller dekorativt utstuderad. Pälsen lämnas längst på ben och nosparti. Klippningen skall accentuera det massiva huvudet med flat panna, väl liggande öron, stark hals och välkonstruerad kraftig kropp.

Färg Färgen ska vara svart. Grå strån insprängt i det svarta är tillåtet men får inte täcka mer än 1/3 av kroppen.

Storlek/vikt Mankhöjd: Hanhund: Önskvärd mankhöjd 72-76 cm (inte under 70 cm eller över 78 cm) Tik: Önskvärd mankhöjd 68-72 cm (inte under 66 cm eller över 74 cm) Något högre mått tolereras förutsatt att hunden är proportionell och av excellent rastyp.

Vikt Hanhund: 50-60 kg, Tik: 45-50 kg

Fel Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa och välbefinnande samt förmåga att utföra sitt traditionella arbete.

 • Rund skalle.
 • Delvis avpigmenterade läppar.
 • Incisiver som i underkäken inte sitter på rad; små incisiver.
 • Ögon som är runda; snedställda eller tätt ansatta.
 • Hals som är för kort och otillräckligt musklad.
 • Låg manke.
 • Svankrygg eller smal rygg.
 • Länd som är för lång; smal eller otillräckligt musklad.
 • Skuldror som är för raka.
 • För korta framben.
 • Armbågar som är inåt- eller utåtvridna.
 • Tassar som är inåt- eller utåtvridna.
 • Hasor som är inåt- eller utåtvridna, eller björnhas.
 • Passgång blandat med trav.
 • Täckhår som är mjukt eller kort.
 • Rostfärgade nyanser i täckhåret.
 • Avsaknad av underull.

Allvarliga fel

 • Dålig könsprägel.
 • Timid eller överexalterat uppförande.
 • Huvud som är kort eller lätt.
 • Synligt tredje ögonlock; ljus ögonfärg.
 • Kors som är plant eller för brant.
 • Bröstkorg som är grund eller kort.
 • Ekorrsvans.
 • Krokiga framben.
 • Rörelser med kort steg, tunga eller tröga rörelser.
 • Täckhår som är silkigt.

 

Diskvalificerande fel

 • Aggressiv eller extremt skygg.
 • Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga abnormiteter skall diskvalificeras.
 • Typglidning mot ursprungsraserna.
 • Nostryffel som inte är svart.
 • Blå ögon eller olikfärgade ögon.
 • Avsteg från saxbett eller saknade tänder.
 • Täckhår som är släthårigt; avsaknad av behäng på huvud, bröst och ben.
 • Annan pälsfärg än den i standarden.
 • Vita fläckar eller markeringar.
 • Tydliga fläckar med grå färg.

Testiklar Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen


SVART TERRIER (Standard tom 2011)

Helhetsintryck: En Svart Terrier är över medelstorlek, stark med kraftig benstomme och välutvecklad muskulatur. Den har en robust och oöm konstition. Kroppen är svagt rektangulär. Könsprägeln är tydlig. Hanhunden är större och kraftigare än tiken.
Extremiteter: Framifrån sett är frambenen raka och parallella. Armbågarna sluter tätt intill kroppen. Underarmarna är raka och starka. Handloven kort och rak. Bakifrån sett är bakbenen raka och parallella. De är något bredare ställda än frambenen. Låren är muskulösa, knävinkeln är markerad och underbenen långa. Hasorna är torra och tydligt markerade.
Uppförande/ karaktär: Rasen är skarp, misstänksam mot främlingar och uthållig. Den anpassar sig till de mest skiftande klimatförhållanden. Den är lättdresserad, modig, balanserad och livlig med snabba försvarsreaktioner. Som brukshundar är de avsedda för extremt kraftfulla och snabba aktiviteter.
Rörelser: Rörelserna är fria, harmoniska och lätta. Kort trav och galopp är de mest typiska gångarterna för rasen. I travet är fram- och bakbensrörelserna parallella varvid dock frambenen tenderar att föras mot en tänkt mittlinje. Rygg och ländparti är smidiga under rörelse.
Huvud: Huvudet är långt. Skallen är ganska smal. Pannan är flat med markerat men ej överdrivet stop. Nospartiet är kraftigt och avsmalnar lätt mot nostryffeln. Längden är mindre än skallens. Mustascherna och skägget ger nospartiet en trubbig och fyrkantig form. Läpparna är tjocka, fylliga och överläppen ligger stramt an mot överkäken utan tendens till hängl’äpp. Kinderna är rundade.
Kropp: Manken är hög och avtecknar sig tydligt ovanför rygglinjen. Mankhöjd för
hane: 66-72 cm.
tik: 64-70 cm.
Ryggen är plan, bred och muskulös. Ländpartiet är kort, brett, muskulöst och lätt välvt. Korset är brett, muskulöst och lätt sluttande. Bröstkorgen är bred, djup med lätta välvda revben och når med sin undre del i nivå med armbågen eller strax därunder. Buklinjen är något uppdragen.
Päls: Pälsen är sträv, hård, rikligt åtliggande och består av täckhår och underull. Hela kroppen täcks av vågig päls av ca 4-10 cm längd. Prydnadshåret är välutvecklat och bildar mustascher på överläppen, skägg på underläppen, buskiga ögonbryn över ögonen. På halsen och manken finns det längre päls som bildar en krage.
Öron: Öronen är högt ansatta, hängande, små och trekantiga. Den inre kanten ligger lätt mot kinden.
Ögon: Ögonen är små, ovala, snedställda och mörka.
Hals: Halsen är lång, kraftig och torr. Den är ansatt i 40-45 graders vinkel i förhållande till ryggen.
Bett: Saxbett. Bettet är regelbundet och fulltaligt. Tänderna är starka och vita. Alla avikelser ifrån ett regelbundet saxbett ses som diskvalificerande.
Svans: Svansen bärs högt ansatt och är kraftig. (Kuperas i hemlandet).
Tassar: Tassarna är stora, rundade och har välvda tår.
Färg: Färgen är svart eller svartgrå.
Hemland: Ryssland

Till sidans topp

IRISH SOFT COATED WHEATEN TERRIER

Helhetsintryck: Rasen skall vara robust, aktiv, kompakt och med en välbyggd kropp som ger intryck av styrka. Varken högställd eller lågställd.
Uppförande/ karaktär: Livlig och sportig med vänligt temperament. Synnerligen tillgiven och ägarlojal. En hund som är en pålitlig, trogen vän som kan försvara utan aggressivitet.
Rörelser: Rörelserna skall vara parallella sedda både fram – och bakifrån. Från sidan ska rörelserna vara fria, spänstiga och väl koordinerade.
Huvud: Huvudet skall som helhet vara kraftigt utan att bli grovt. Huvudet skäl vara långt och stå i god proportion till kroppen. Skallen ska vara flat och slät mellan öronen och inte för bred. Stopet skall vara väl markerat. Nostryffeln skall vara svart och väl utvecklad. Käkarna skall vara kraftiga och starka med regelbundna tänder. Kindbenen skall inte vara framträdande.
Kropp: Kroppen skäl vara kompakt och inte för lång. Rygglinjen skäl vara plan.
Ländpartiet skall vara kort och kraftfullt. Bröstkorgen skall vara djup med väl välvda revben.
Frambenen skäl vara fullständigt raka, oavsett från vilken vinkel man ser dem, och ha god benstomme och muskulatur. Skuldrorna skäl vara väl tillbakalagda, finmejslade men muskulösa. Armbågarna skall ligga väl an mot bröstkorgen.
Bakstället skall vara välutvecklat och ha kraftfull muskulatur. Låren skal vara kraftfulla och muskulösa. Knälederna skall vara väl vinklade. Hasorna skall vara korta och haslederna skall varken vara inåt – eller utåtvridna. Bakbenssporrar skall tas bort.
Mankhöjd: Hanhundar 46-48 cm, tikar något lägre
Vikt: Hanhundar 16-18 kg, tikar något mindre.
Viktiga måttförhållanden: Nospartiet får inte vara längre än skallen.
Päls:

Pälsstruktur: Pälsen skall vara mjuk med en silkig och inte grov struktur. Valpar och unghundar undantagna, emedan de går igenom flera stadier där både pälsstruktur och färg ändras. Pälsstruktur och färg ä oftast inte färdigutvecklade före 18 månaders till 2 1/2 års ålder. Klippning är tillåten.
Oklippta hundar:
Pälsen skall som längst inte överstiga 12,7 cm (fem tum). Den skall vara riklig och mjuk, vågig eller med lösa lockar. (Riklig päls skall inte tydas som riktig längd.) Under inga omständigheter skall pälsen vara utfönad eller presenterad som en pudel – eller old english sheepdog päls. Hundar som visas i sådan pälskondition skall ges en prissättning där emedan de visas på en sätt som ger en felaktig bild av både typen och rasen. Speciell uppmärksamhet måste dock ges till utvecklingen av valppälsen emedan den sällan har den korrekta struktur som kommer med åldern. I detta avseende måste man ta hänsyn till hundens ålder.
Klippta hundar:
Pälsen skall vara kortklippt på hasen, bröstet och skallen. Den skall lämnas speciellt lång över- och under ögonen samt under käken. Mustascher är önskvärda. Ymnig päls på benen. Pälsen på kroppen skall klippas så att den följer hundens silhuett. Pälsen på svansen skall klippas prydligt avsmalnande.

Öron: Öronen skäl vara små till medelstora. Burna framåtvikta och med vikningen i nivå med skallens övre plan. Rosenöron eller öron med vikningen för högt är inte önskvärt
Ögon: Ögonen skall vara väl placerade, mörka, mörkt hasselnötsbruna, inte för stora eller framträdande.
Hals: Halsen skall vara medellång, kraftig men inte grov med löst halsskinn.
Bett: Bettet skall vara saxbett eller tångbett., varken under- eller överbett.
Svans: Svansen skäl vara väl ansatt, glatt buren och inte för tjock. I hemlandet kuperas den till 1/3 av totala längden eller efter 6:e kotan förutsatt att det är i balans med hundens proportioner.
Tassar: Tassarna skall vara små och inte spretiga. Svarta klor föredras men varierande färger tillåts.
Färg: Alla nyanser från ljust vete till en gyllene färg. Pälsen på huvudet skall ha samma färg som på kroppen. Öronbasen får ha en mörkare nyans och det är inte ovanligt att det täcks av ett tunt lager ljusa pälshår.
Valpar: Valppälsar som är rödaktiga, gråaktiga eller ibland helt vetefärgade är helt typiska. Masken är vanligen svart. Ibland förekommer även att valpar har en ål, dvs ett svart band längs ryggraden samt även svarta hårspetsar över hela kroppen. De svarta håren och masken klarnar med åldern och försvinner. Svart pälsfärg är inte tillåtet i någon ålder med undantag för svart mask på nosen och öronen på valpar emedan den svärtan ljusnar med åldern.
Hemland: Irland.
Fel: Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.
Underbett
Överbett
Nostryffel med annan färg än svart
Päls som på vuxen hund (över 21/1 års ålder) inte har en klar vetefärg
Nervositet
Aggressivitet (Not. I Sverige tilldelas hund som är mentalt undermålig 0 pris; se SKKs utställningsbestämmelser).
Diskvalificerande fel: Gula ögon
Vit pälsfärg
Brun pälsfärg
Matt, glanslös, tjock och ullig eller bomullslik päls